Nieuws bericht Evenemententerrein

Het evenemententerrein blijft!

Onlangs heeft het college van B&W beslist dat het evenemententerrein aan de locatie Nieuwe Rijksweg geen zoek locatie meer is voor het plaatsen van statushouders.