Sport en Voorzieningen

De werkgroep streeft naar het behoud en verbetering van het mooie Lexmondse voorzieningenniveau op sportief en cultureel gebied. Daarnaast proberen wij waar mogelijk bij sportieve en/ of culturele initiatieven uit het dorp partijen aan elkaar te koppelen en een steuntje in de rug te geven. De werkgroep werkt onder meer samen met Sportstichting Lexmond, de Potlooienparty en de Oranjevereniging.

Actuele thema’s:

  • verbeteren parkeergelegenheid sportcomplex/ Huis Het Bosch
  • initiatief sportstichting aanpak / vergroten sportzaal
  • gevolgen Niemans-dossier voor voorzieningenniveau
  • nieuw accommodatiebeleid gemeente Vijfheerenlanden

Samenstelling werkgroep

De leden van de werkgroep zijn:

Arjen Godthelp (voorzitter)
Frans de Bruyn
Theo van der Ham
Jan van Kippersluis