Over ons

In de lente van 2020 vond een aantal Lexmonders de tijd rijp om de krachten van Lexmond te bundelen om de stem Lexmond binnen de gemeente meer kracht te geven. In juni volgde de eerste bijeenkomst met een dertigtal Lexmonders uit alle geledingen, clubs en verenigingen. Daar bleek het dorpsinitiatief breed gedragen.

Groep van 30
Een deel van de groep van 30.

Op 23 juli 2020 is vervolgens de stichting Dorpsinitiatief Lexmond opgericht. Alle bestuursleden en verschillende inwoners van Lexmond die zich hebben aangemeld om in een werkgroep plaats te nemen waren hierbij aanwezig. Dit gemĂȘleerde gezelschap van betrokken Lexmonders heeft naar elkaar uitgesproken zich in te gaan zetten voor het Dorpsinitiatief Lexmond.

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit de volgende Lexmonders:

Nico Plomp
Walter Wallenburg
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Het bestuur vergadert elk kwartaal. Bij dit overleg zijn ook de voorzitters van de werkgroepen aanwezig en de Raad van Advies kan indien gewenst een afvaardiging sturen.

Sinds maart 2021 kun je de verslagen van de bestuursvergadering teruglezen op onze website. Klik hier.

Werkgroepen

In Lexmond spelen er diverse zaken waar het Dorpsinitiatief zich mede over kan buigen. Soms voor de korte termijn en soms voor de langere termijn. Voorbeelden zijn:

  • Meer faciliteiten bij het strand
  • Op niveau houden van de bestaande voorzieningen en met voldoende kwaliteit
  • Het initiatief voor een grotere sporthal
  • Een randweg om het zware verkeer uit de kern te weren
  • Verkeersveilige routes voor de kinderen van de Brede School
  • Aanpassingen op de Oude Rijksweg passend bij de veranderingen in Lexmond
  • Voldoende woningen voor alle groepen
  • De aangekondigde fietssnelweg naar Vianen
  • De nieuwe windmolens in Vijfheerenlanden

Het zal niet altijd mogelijk zijn om alle onderwerpen dezelfde aandacht te geven. We zijn vrijwilligers met een maximum aan beschikbare tijd. Heb je het idee dat een onderwerp onvoldoende aan bod komt, laat dat vooral weten. Een andere mogelijkheid is om je aan te melden om in een werkgroep over een onderwerp mee te denken

Op dit moment zijn er drie werkgroepen. Daarmee dekken we alles af dat we tot nu toe konden bedenken. Als het nodig is kan er altijd een werkgroep bij of kan een werkgroep gesplitst worden als het te druk wordt.
Op de pagina’s van de werkgroepen kun je zien wie er in de werkgroep zitten. Je kunt de leden altijd benaderen om te bespreken hoe het in een werkgroep loopt. Als dat voor jou een positief verhaal is of als je nu al weet dat je mee wilt doen, stuur dan een email naar info@dorpsinitiatieflexmond.nl.

Hieronder staan de links naar de pagina’s van de werkgroepen.