EnquĂȘteformulier “Wonen in Lexmond”

Beste inwoner van Lexmond,

Bij de Gemeente Vijfheerenlanden vinden (eindelijk) concrete gesprekken over het bouwen van woningen in Lexmond plaats.

Hier zijn wij super blij mee!

Om een juist beeld te krijgen over de woonbehoefte van de inwoners uit Lexmond, willen wij graag een en ander van u weten.

Wij zullen dit doorspelen aan de partijen die hier invloed op hebben.

Wanneer u op de onderstaande link klikt, kunt u direct beginnen met het invullen van de enquete.

https://mh-online.nl/enqueteformulier