Home

Sinds 1 januari 2019 hoort Lexmond bij de gemeente Vijfheerenlanden. Naast de voordelen van een grotere gemeente gaat ons dorp ook meer op in het grote geheel. Daarom vinden wij het belangrijk om ons hart voor Lexmond zichtbaar te maken.

Lexmond is een actief, veilig en gezellig dorp, waar vrijetijdsbesteding, wonen en werken sterk met elkaar verbonden zijn. We zijn een klein dorp en we zijn trots op onze eigen identiteit. Net als de gemeente hebben de Lexmonders zelf ook ideeën om die identiteit te behouden, om zo ook op termijn verzekerd te zijn van prettig wonen en werken in ons dorp.

We vinden het belangrijk om over onze ideeën in gesprek te gaan met de gemeente Vijfheerenlanden en andere partijen. Wij geloven dat we elkaar kunnen versterken.