Politiek Café Lexmond

Politiek Café Lexmond – 1 februari 2022

Kijk terug via onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=mnx5a1FkkAE

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die plaats zullen vinden op 16 maart as hebben wij alvast de toekomstige fracties het hemd van het lijf gevraagd. Wat hebben zij voor ogen voor de gemeente Vijfheerenlanden, is er aandacht voor de kleinere kernen maar vooral hoe hebben en houden zij oog voor Lexmond. Om hen te informeren wat voor ons belangrijk is namen we de fracties mee in een mooie wandeling door Lexmond. Je moet het zien en voelen, daar geloven wij in. Onderweg brachten we verschillende locaties onder de aandacht. Welke locaties dat zijn kun je nazien in het krantenartikel onderaan deze pagina. (bron: Het Kontakt)

In het nieuws

Politieke partijen trappen verkiezingscampagne af in Lexmond

wo 2 feb 2022, 11:02   

LEXMOND • In Huis Het Bosch in Lexmond kwamen gisteren op uitnodiging van Dorspinitiatief Lexmond afgevaardigden van alle politieke partijen binnen de gemeente Vijfheerenlanden bij elkaar om hun visie op het dorp te delen. Op dit Politieke-café waren bovendien zo’n 80 dorpsbewoner afgekomen. Ook was de samenkomst live te volgen via YouTube.

Nagenoeg alle partijen kozen voor de lijsttrekker als afgevaardigde voor dit ‘debat’, alleen de SGP en de ChristenUnie kozen voor iemand anders. Namens de SGP deed Kees Vermaat het woord, Evert Geluk ontbrak vanwege privéomstandigheden. De ChristenUnie speelde als enige partij in op het gegeven dat het samenzijn in Lexmond plaatsvond. Zij kozen voor Maaike van Leeuwen, zelf woonachtig in het dorp aan de Lek.

Nadat dagvoorzitter Ralph Alting alle belangstellenden welkom had geheten kon men van start. De politici kregen drie stellingen voorgelegd, waarna men kon kiezen uit een aantal antwoorden. Als alle partijen hun verhaal hadden gedaan was er de mogelijkheid voor de bezoekers om ragen te stellen aan de partijen. Alle onderwerpen waren twee weken terug tijdens de ‘Politieke Ronde’ al aan bod gekomen, waardoor iedereen tijd genoeg had gehad om na te denken over de antwoorden.

Wonen en werken

Het eerste onderwerp was wonen en werken. Ook in Lexmond is er behoefte aan woningbouw en er is geen politieke partij die de noodzaak daarvan niet inziet. De manier waarop men het wil aanpakken verschilt echter. De SGP, VVD, GroenLinks, D66 en de PvdA vinden allen dat het de hoogste prioriteit heeft om woningen te bouwen waar nu bedrijven zitten (bijvoorbeeld aan de Ambachtsweg), maar vinden wel dat deze bedrijven een nieuwe bestemming binnen het dorp moeten krijgen, bijvoorbeeld bij bedrijventerrein De Bull.

De PvdA en VHL Lokaal wezen er wel op dat er wel ook een inhaalslag gemaakt moet worden. Zo zei Teus Meijdam: “Er is de afgelopen tien jaar niet gebouwd en er zijn plekken in het dorp waar je direct kunt beginnen. Bouwen op een bedrijventerrein betekent dat je die bedrijven moet uitkopen, wat kostbaar is. Het lijkt ons een goed idee om eerst de inhaalslag te maken op de plekken waar je nu direct aan de gang kan.”

De partij drong bovendien aan op een langetermijnvisie, iets waar ook het CDA en GroenLinks voor pleitten. Zo richtte Marieke van der Spek (CDA) zich tot de bewoners: “Wij zouden eigenlijk voor alle kernen binnen de gemeente een toekomstvisie willen zien, waarin wonen, werken, verkeersveiligheid en recreatie samenkomen. Om tot zo’n visie te komen is het vooral aan u om aan te geen wat u wil voor de toekomst.

Sport en recreatie

De tweede stelling ging over sport en recreatie en begon meteen met een tegenstelling tussen de VVD en GroenLinks. Waar Hanneke van der Leun (VVD) aangaf dat de partij vindt dat de parkeervoorziening bij Huis Het Bosch moet worden aangepakt, de sporthal aldaar moet worden vernieuwd én het evenemententerrein te willen voorzien van een half-verharding, reageerde Erik van Doorn (GroenLinks) daarop door te zeggen dat dit niet realistisch is. 

Hij zei: “Het eerlijke verhaal is dat dit grote investeringen zijn en dat je concurreert met de andere dorpen en steden binnen de rest van de gemeente. Ja, het zijn goede ideeën die op de lijstmoeten komen. Maar niemand hier kan vanavond de belofte doen dat het hier nodiger is dan in andere dorpen.”

De overige partijen waren het er in ieder geval grotendeels over eens dat het strandje aan de Lek verbeterd kan worden, niet in de laatste plaats door initiatief van inwoners zelf.

Verkeer

Het laatste onderwerp was de verkeerssituatie in Lexmond. Volgens Jaap Breur (D66) is het aanleggen van een rotonde bij de afslag Lexmond/Ameide cruciaal. Hij zegt: “Door het plaatsen van die rotonde wordt het makkelijker voor de bedrijven aan de ambachtsweg om te verhuizen naar de andere kant van de Rijksweg. Ook kun je dan op parallelwegen van Vianen naar Lexmond een inrijverbod plaatsen, een fietsstrook maken. Je kunt dan makkelijker het verkeer regulieren, waardoor de weg ook niet meer interessant is als sluiproute.”

In de zaal vroeg men zich onder andere af hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat dit soort zaken ook hoog op de agenda van de provincie en/of het waterschap komen te staan. Dit vereist politieke wil van meerdere partijen en een actieve lobby. Of zoals Joop van Montfoort (PvdA) het zei: “De wethouder moet daar continu op de deur bonken.”

Al met al een zeer informatieve avond voor de bewoners van Lexmond. Ze hebben heel concreet kunnen zien en horen hoe de verschillende partijen denken over de zaken die er in hun dorp spelen. De gehele avond is terug te kijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=mnx5a1FkkAE

In het nieuws (archief)