Wonen, Werken en Infrastructuur

Je kunt deze werkgroep het snelst bereiken via de voorzitter van de werkgroep Arend Groenewegen.
De werkgroep houdt zich bezig met de volgende zaken.

Wonen

Ook in Lexmond is er een groot tekort aan (betaalbare) woningen. Starters kunnen geen huis kopen, de doorstroming kan beter en waar zijn de woningen voor ouderen die kleiner willen wonen?

Het aantal woningen moet in Lexmond daarom blijven groeien. Bij voorkeur niet in grote plannen die eens in de zoveel jaar veel ruimte kosten en veel bewoners van buiten aantrekken. Liever zien we dat er elk jaar een aantal woningen bij komen. Het ene jaar misschien wat minder, het andere jaar wat meer, maar wel steeds woningen erbij.

De werkgroep denkt mee over de locaties die daarvoor geschikt zijn en de doelgroepen voor de nieuwe huizen. Starters en mensen met een kleine beurs hebben nu de meeste moeite om een huis te vinden, dus het zou logisch zijn om daarmee te beginnen. Daarvoor kunnen we de samenwerking zoeken met woningcorporatie Fien Wonen.

Voordat we huizen gaan bouwen in het mooie groen om Lexmond heen, kunnen we eerst kijken naar de ruimte binnen de huidige bebouwing. Plekken waar nu nog niets staat bijvoorbeeld. Het is ook mogelijk om plekken te creƫren op plaatsen waar wel wat staat.
Het Dorpsinitiatief onderzoekt het idee om Lexmond grofweg in twee delen te splitsen. Boven de Nieuwe Rijksweg liefst alleen maar wonen en winkels. Bedrijven krijgen de ruimte “onder” de Nieuwe Rijksweg, dat is kant waar nu bijvoorbeeld al Burggraaf, Frans de Bruyn, Groencentrum M&M van Kampen en de Bull al zitten. Lastig punt is natuurlijk dat bedrijven in het woondeel niet zomaar kunnen verhuizen naar het bedrijvendeel van Lexmond. Daarom is het idee van de splitsing een idee dat een lange adem vergt.

Het Dorpsinitiatief heeft een tekening gemaakt waar het bovenstaande in terug komt. De tekening laat ook ander zaken zien waar we over nadenken binnen het Dorpsinitiatief, ook in andere werkgroepen. Voorbeelden zijn:

  • Een nieuwe, grotere sporthal
  • Een randweg om het doorgaande verkeer uit de kern te weren
  • Een of of meer rotondes op de Nieuwe Rijksweg, liefst in combinatie met een lagere maximum snelheid van 50 of 60 kilometer.
20201230-poster-toekomst-Lexmond-def