Wonen, Werken en Infrastructuur

De werkgroep houdt zich bezig met de volgende zaken.

In Lexmond is er een groot tekort aan (betaalbare) woningen. Starters kunnen geen huis kopen of huren, de doorstroming kan beter en waar zijn de woningen voor ouderen die kleiner willen wonen?

Het aantal woningen moet in Lexmond daarom blijven groeien. Bij voorkeur niet met eens in de zoveel jaar een groot plan. Liever zien we dat er elk jaar 10 tot 15 woningen bij komen. Het ene jaar misschien wat minder, het andere jaar wat meer, maar wel steeds woningen erbij.

De werkgroep denkt mee over geschikte locaties en de doelgroepen voor de nieuwe huizen. Starters en mensen met een kleine beurs hebben nu de meeste moeite om een huis te vinden. Een juist evenwicht zoeken om deze doelgroepen een eerlijke kans te geven is zeker ook een taak voor deze werkgroep. Daarvoor kunnen we de samenwerking zoeken met woningcorporaties en marktpartijen.

Voor nieuwe woningen gaat de voorkeur van de werkgroep uit naar de ruimte binnen de contouren van het dorp. Locaties waar nog geen huizen staan. Het is ook mogelijk om ruimte te creëren op plaatsen waar nu nog bedrijven staan. Het Dorpsinitiatief onderzoekt het idee om ten noorden van de Nieuwe Rijksweg wonen en winkels en ten zuiden van de Nieuwe Rijksweg bedrijven en kantoren (werkgelegenheid) te hebben.

De werkgroep heeft 3 speerpunten:

  • Wonen
  • Werkgelegenheid
  • Mobiliteit

Het Dorpsinitiatief heeft een tekening gemaakt waar het bovenstaande in terug komt. De tekening laat ook andere zaken zien waarover in deze en andere werkgroepen van het Dorpsinitiatief wordt nagedacht.

20201230-poster-toekomst-Lexmond-def


Door ontwikkelaars wordt voor de woningbouw nagedacht over initiatieven die binnen het bovenstaande idee passen.

In april 2021 heeft het Dorpsinitiatief een brief gestuurd naar het college van B&W om aandacht te vragen voor het tekort aan sociale woningbouw in Lexmond. Een aantal initiatieven wordt daarin genoemd.

Brief-aan-BenW-verbazing-over-aanpak-woningbouw

Begin juni 2021 ontvingen wij hierop een uitgebreid antwoord van het college van B&W.

2021-06-07-Reactiebrief_Dorpsraad_Lexmond_namensBW_ondertekend


Samenstelling werkgroep

De leden van de werkgroep zijn:

Ferri de Boer (voorzitter)
Andre Verhoef
Anthonie van Egmond
Arend Groenewegen
Frans de Bruyn
Jan de Jong
Theo van der Ham
Jan van Kippersluis
Jan van Wiggen

John van der Ham is beschikbaar als adviseur voor de werkgroep.