Windmolens VHL

In heel Nederland wordt per regio gekeken wat Nederland moet doen om veel duurzamer te worden. Elke regio maakt een zogeheten Regionale Energiestrategie, vaak tot RES afgekort. Een RES geeft aan wat de regio’s tot 2030 kunnen doen. Daarna zal er vast weer een vervolg komen.

De maatregelen tot 2030 gaan alleen over zonne- en windenergie.

Een regio is een samenwerkingsverband van een provincie, gemeentes, waterschappen, etc. De hoop is dat door alle overheden regionaal te betrekken dat er dan maatregelen gekozen worden die passen bij de regio.
Als de maatregelen bedacht zijn, dan worden die verdeeld over de deelnemers. Als in Utrecht bijvoorbeeld 30 grote windmolens moeten komen, dan krijgt elke gemeente zijn deel.

De winmolens van Autena zijn al 150m hoog

De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft al besloten dat er in VHL drie windmolens komen. De nieuwe molens zijn nog eens 100m hoger dan die bij Vianen/Autena. Er zijn drie mogelijk locaties:

  • bij Zijderveld langs de A2
  • bij Lexmond “langs” de A27 richting Meerkerk
  • bij Autena, maar daar past er maar één vd drie bij..

Laat je horen!

De komende tijd kun je meedenken en laten weten wat jij vindt. Dat begint met je in te schrijven op de website https://www.natuurlijkvijfheerenlanden.nl/

We raden jullie allemaal aan om dat te doen!

Op deze website komt binnenkort een kaartje met de precieze locaties. Verder staan daar alle antwoorden op vragen die tot nu toe al gesteld zijn.