Over ons

In de lente van 2020 vond een aantal Lexmonders de tijd rijp om de krachten van Lexmond te bundelen om de stem Lexmond binnen de gemeente meer kracht te geven. In juni volgde de eerste bijeenkomst met een dertigtal Lexmonders uit alle geledingen, clubs en verenigingen. Daar bleek het dorpsinitiatief breed gedragen.

Op 23 juli 2020 is vervolgens de stichting Dorpsinitiatief Lexmond opgericht. Alle bestuursleden en verschillende inwoners van Lexmond die zich hebben aangemeld om in een werkgroep plaats te nemen waren hierbij aanwezig. Dit gemĂȘleerde gezelschap van betrokken Lexmonders heeft naar elkaar uitgesproken zich in te gaan zetten voor het Dorpsinitiatief Lexmond.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende Lexmonders:

Ralph AltingVoorzitter
Harmen de BoerPenningmeester
Walter WallenburgSecretaris

Het bestuur vergadert elk kwartaal. Bij dit overleg zijn ook de voorzitters van de werkgroepen aanwezig en de Raad van Advies kan indien gewenst een afvaardiging sturen.

Werkgroepen

Op dit moment zijn er vier werkgroepen. Daarmee dekken we alles af dat we tot nu toe konden bedenken. Als het nodig is kan er altijd een werkgroep bij of kan een werkgroep gesplitst worden als het te druk wordt.
Lijkt het je leuk om in een werkgroep mee te doen en mee te denken over zaken die jou raken, neem dan contact op met mensen uit de werkgroep. Of stuur een email naar info@dorpsinitiatieflexmond.nl.

Werkgroep 1 – Jeugd, Ouderen en Recreatie

Wilma van Steenisvoorzitter

Werkgroep 2 – Wonen, Werken en Infrastructuur

Arend Groenewegenvoorzitter
Ferri de Boer
Frans de Bruyn
Jan van Kippersluis
Jan van Wiggen
John van der Ham

Werkgroep 3 – Sport en Voorzieningen

Arjen Godthelpvoorzitter

Werkgroep 4 – Identiteit, Cultuur, Natuur, Horeca, Kerk en Geschiedenis

Astrid Rollmanvoorzitter