Politieke wandeling Lexmond

in aanloop naar het Politiek Café Lexmond op 1 februari 2022

Meld je aan en kom ook naar het Politiek Café Lexmond op 1 februari as. Locatie Huis Het Bosch in Lexmond.

Politieke wandeling Lexmond

In de aanloop naar het Politiek Café Lexmond hebben wij alvast de toekomstige fracties welkom geheten in Lexmond. Deze wandeling vond afgelopen zaterdag, 22 februari, plaats. Om hen te informeren wat voor ons belangrijk is namen we de fracties mee in een mooie wandeling door Lexmond. Je moet het zien en voelen, daar geloven wij in.

Onderweg hebben we verschillende locaties onder de aandacht gebracht. Welke locaties dat zijn kun je nazien in het krantenartikel onderaan deze pagina. (bron: Het Kontakt)

Politici aan de wandel in Lexmond (bron: Het Kontakt)

Vooraankondiging Wandeling en het Politiek café Lexmond

LEXMOND • Wie afgelopen zaterdag door Lexmond liep, fietste of reed met de auto, kon zomaar worden opgeschrikt door een groep van zo’n 35 man die door het dorp trok. Een bont gezelschap, waarvan ongeveer een derde een geel hesje droeg en onder het overige deel de kleuren van diverse politieke partijen te vinden waren. 

De gele hesjes werden gedragen door de mensen van Dorpsinitiatief Lexmond. Op hun uitnodiging waren afgevaardigden van alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen aanwezig om, al wandelend, met eigen ogen te aanschouwen en aan te horen wat er allemaal speelt in het dorp. 

Kennismaken 

Het gezelschap verzamelde zich zaterdagochtend bij een pand op industrieterrein De Bull, waar Ralph Alting namens dorpsinitiatief Lexmond de toegestroomde politici welkom heette. 

Alting benadrukte in zijn welkomstwoord dat de voornaamste reden van het samenzijn die dag was om de Lexmonders en de politieke partijen kennis met elkaar te laten maken en om met elkaar de dialoog aan te gaan. Drie uur en twaalf tussenstops later was de enige conclusie die getrokken kon worden dat men uitstekend in die opzet was geslaagd. 

Bij iedere tussenstop vertelden de Lexmonders iets over de plek waar men op dat moment was en wat het plan of de uitdaging bij de desbetreffende locatie inhield, waarna men hier over in gesprek ging met de politici. Onderwerpen die de revue passeerden waren onder andere de woningbouw, de verkeersveiligheid in Lexmond, het recreatiegebied en de vernieuwing van de sportzaal op sportcomplex Het Bosch, waarbij sommige onderwerpen ook nauw met elkaar verbonden zijn. 

Bedrijventerrein

Een voorbeeld hiervan is bedrijventerrein De Ambachtsweg. Dit bedrijventerrein ligt aan de andere kant van de Oude Rijksweg dan het nieuwere industrieterrein De Bull, bovendien grenst het aan een stuk terrein dat nu niet benut wordt. 

Eén van de ideeën van het dorpsinitiatief is om op de grond die nu niet wordt gebruikt, huizen te bouwen en uiteindelijk dat woongebied ook uit te breiden naar het bedrijventerrein. De bedrijven die daar nog zitten zouden zich dan bij de bedrijven op De Bull kunnen voegen, waar nog ruimte is voor uitbreiding. Op die manier wordt het deel ten zuiden van de Rijksweg gebruikt door bedrijven en het noordelijke deel voor wonen. Op die manier komen er geen vrachtwagens meer in het woongebied en wordt de verkeerssituatie dus automatisch ook veiliger.

Een oplossing moet er ook komen voor het vele (vracht)verkeer dat via de Komlekdijk door het centrum van Lexmond trekt en (motor)verkeer dat voor overlast zorgt op de dijk. Dit laatste probleem kan simpelweg worden aangepakt door de maximumsnelheid terug te brengen naar 30 kilometer per uur en dit ook duidelijk te gaan aangeven met verkeersborden of snelheidsmeters.

Sporthal 

Met betrekking tot de sporthal geeft het Dorpsinitiatief aan dat de huidige hal 45 jaar oud is en dat deze nodig aan vervanging toe is. Het geeft hierbij aan gemeentebreed te willen kijken naar de functie van een eventueel nieuw gebouw. Binnen Vijfheerenlanden is er een tekort aan zaalruimte in de wintermaanden. Iets waar een nieuwe hal bij zou kunnen helpen. 

Deze en nog andere onderwerpen komen op 1 februari ook aan bod bij het Politiek Café Lexmond. Op die dag komen alle lijsttrekkers van de politieke partijen binnen Vijfheerenlanden bijeen om hun visie op diverse stellingen te geven. Stellingen waarvan men na afgelopen zaterdag nooit meer kan zeggen dat men te weinig informatie heeft nu men met eigen ogen heeft kunnen zien wat er speelt. 

Tijdens die avond zal men ongetwijfeld minder eensgezind zijn dan tijdens de wandeling, waar de algemene tendens toch vooral was: “Wat een ontzettend leuk initiatief, eigenlijk zouden we dit in meerdere dorpen binnen de gemeente moeten doen.”